Oferta

  • PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY
  • TERAPIA RODZIN
  • TERAPIA PAR
  • PORADNICTWO RODZINNE
  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
  • STRATEGIA KUMULACJI ODDZIAŁYWAŃ                                              

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne. Poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań pozwoli na dobór najwłaściwszej formy wsparcia i pomocy.