Cennik

  • KONSULTACJA/50 MIN – 100 ZŁ
  • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA/50 MIN – 100 ZŁ
  • TERAPIA RODZIN I PAR/50 MIN- 100 ZŁ

/90 MIN- 150 ZŁ

  • PORADNICTWO/50 MIN- 100 ZŁ

       Płatności regulowane są po każdym spotkaniu, co umożliwia Państwu zaplanowanie i rozłożenie w czasie wydatków związanych z procesem psychoterapii.

      Przed rozpoczęciem psychoterapii odbywają się konsultacje diagnostyczne, na których w dialogu z pacjentem definiujemy problem, ustalamy cele oraz najbardziej adekwatne formy oddziaływań. Terapeuta oraz pacjent wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu psychoterapii.