TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin jest formą terapii, w której bierze udział cała rodzina lub większość jej członków. U podstaw terapii rodzinnej tkwi założenie, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie wpływają. Problemy jednego z domowników oddziałują na cały system rodzinny. Bywa również, że system rodzinny wpływa na powstawanie problemu. Warto skorzystać z terapii rodzinnej w sytuacji, kiedy rodzina doświadcza kryzysu, jeden z członków rodziny choruje przewlekle, członkowie rodziny mają trudność ze wzajemną komunikacją, bliskością bądź relacją, kiedy jeden z członków rodziny (najczęściej dziecko) przyjmuje negatywne zachowania i rodzice tracą poczucie kontroli rodzicielskiej.

 

Źródło obrazka: <a href=’http://www.freepik.com/free-photo/affection-shirt-togetherness-emotion-woman_1073104.htm’>Designed by Freepik</a>