PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Okres dojrzewania wiąże się z wieloma rozterkami, które wpływają na codzienne funkcjonowanie nastolatków. To czas dynamicznych zmian zarówno w sferze ciała, jak i psychiki, czas zwiększonej wrażliwości emocjonalnej i zachwiania samooceny. Kiedy warto rozważyć, czy nastolatek powinien uczestniczyć w psychoterapii?

Psychoterapia przeznaczona jest dla młodych pacjentów doświadczających trudności emocjonalnych, lęków, poczucia pustki, a ich relacje z najbliższym otoczeniem są burzliwe i pełne konfliktów. Trudności młodzieży mogą objawiać się w niesprzyjających ich rozwojowi zachowaniach, takich jak samookaleczenia, absencje szkolne i brak motywacji do nauki, budowanie zależności od używek, izolowanie od rówieśników oraz bierna postawa do codziennych wyzwań. Proces psychoterapii ma na celu zwiększenie zaradności emocjonalnej.

Rodzina nastolatka uczestniczy w spotkaniach konsultacyjnych, a dalszy kontakt między terapeutą a rodzicami uzależniony jest od potrzeb.

Żródło obrazka: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Teksomolika / Freepik</a>